CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ MYDATA

Chủ sở hữu ứng dụng là Tổng công ty viễn thông Viettel Telecom và đối tác. Ứng dụng được phát triển dựa trên giải pháp từ Syntonic Wireless, Hoa Kỳ. MyData cung cấp data theo nhu cầu của người dùng.

Khách hàng đồng ý với các điều khoản dưới đây rằng Viettel được phép thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc cung cấp thông tin của Khách hàng (bao gồm, không giới hạn, các thông tin của khách hàng trong quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ của Viettel) cho đối tác của Viettel nhằm mục đích sau:

CÁC LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG KHÁC 
o    MyData dẫn liên kết đến các website và ứng dụng khác trên môi trường internet. MyData chỉ cung cấp data để truy cập các nội dung này, và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website/ứng dụng nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website/ứng dụng đó. 
o    MyData mang lại sự thuận tiện cho người dùng data. Sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website hay ứng dụng được liên kết với MyData. 

LUẬT ÁP DỤNG 
Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

TỔNG QUAN 
MyData bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào. MyData không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó. MyData bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của MyData đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền hợp pháp của MyData. 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
Các thông tin được cung cấp trên MyData dưới dạng tương đối mà không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù nói rõ hay ngầm định, bao gồm không giới hạn các đảm bảo về khả năng bán, sự bất khả xâm phạm, hay sự thích hợp với một mục đích riêng. 

MyData và đối tác không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên MyData. Định kỳ, chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Dịch vụ mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, MyData sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ MyData, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại MyData là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, MyData hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy. Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng MyData không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của Người sử dụng. MyData có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. MyData không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại MyData hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. MyData hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus thiết bị, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào. Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên MyData, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu bồi thường các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ MyData của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với MyData và các đại diện của MyData. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên MyData hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên thì Người sử dụng có thể chấm dứt sử dụng thông tin trên Dịch vụ.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC:
o    Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản sử dụng này. Khi sửa đổi cập nhật, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày hiệu lực.
o    Chúng tôi khuyến khích người dùng cập nhật thường xuyên Điều khoản sử dụng.
o    Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp từ khách hàng để sản phẩm ngày một tốt hơn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!