Chính sách bảo mật

THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ MYDATA

MyData là cổng dịch vụ cung cấp data cho các nội dung trên Internet theo nhu cầu của người dùng. MyData cho phép các nội dung, website, ứng dụng được kết nối trên thiết bị di động. Để cung cấp và cải thiện sản phẩm, ứng dụng có thể thu thập một số thông tin như sau:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:

 • Thông tin người dùng tự nguyện cung cấp qua ứng dụng như: email, biểu mẫu đăng ký trực tuyến, địa chỉ, tên, lịch sử dịch vụ và các thông tin khác;
 • Hành vi sử dụng và thao tác trên màn hình;
 • Số nhận dạng liên tục (ID thiết bị,…);
 • Chi tiết thiết bị (Loại thiết bị, Phiên bản hệ điều hành,…);
 • Đảm bảo những thông tin cung cấp phải thuộc quyền hạn sử dụng của bạn và không vi phạm pháp luật.

 
CÁC THÔNG TIN TRÊN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ:

 • Cải tiến ứng dụng giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất;
 • Phân tích và nghiên cứu để phát triển dịch vụ, cung cấp các tính năng ưu việt hơn tới người dùng;
 • Liên lạc với người dùng, trả lời các câu hỏi, khiếu nại của người dùng;
 • Thông tin tới người dùng các cập nhật dịch vụ, nội dung, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn;
 • Cung cấp các nội dung tài trợ, quảng cáo phù hợp;
 • Xác thực danh tính người sử dụng, ngăn chặn gian lận;
 • Thông tin người dùng tổng hợp phi cá nhân có thể được cung cấp cho các đối tác tiềm năng và bên thứ ba bao gồm các nhà tài trợ nội dung, hay các mục đích hợp pháp khác;
 • Hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều tra những hoạt động bất hợp pháp và vi phạm Điều khoản dịch vụ;

 
NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI KHÔNG THU THẬP:

Tất cả các thông tin gửi, nhận như cuộc gọi, SMS hoặc Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy MyData sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ. Người dùng phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi/nhận. Ngoài ra, người dùng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.
 
Người dùng dịch vụ MyData không được gửi các nội dung:

 • Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Kinh doanh bất hợp pháp;
 • An ninh – Chính trị – Quân sự;
 • Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 
MyData có thể huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ khi người dùng vi phạm các nội dung trên. Đồng thời, người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THAY ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Nếu bạn ngừng sử dụng sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xóa tất cả những thông tin cá nhân. Chúng tôi nỗ lực thực hiện những yêu cầu đó trong giới hạn phạm vi hệ thống có thể thực hiện được mà không vi phạm pháp luật Việt Nam.
 
BẢO VỆ:

 • Chúng tôi sử dụng các phần mềm tiêu chuẩn nhiều lớp máy chủ bảo mật và tường lửa để bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép;
 • Khi nhận thấy có sự vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất để bạn có thể thực hiện các hình thức bảo vệ phù hợp.

CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN:

Theo chính sách bảo mật của Apple, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng và thông tin được thu thập được từ hệ thống với bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ trường hợp:

 • Phù hợp để thực hiện yêu cầu của người dùng;
 • Cần thiết và hợp lý để phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm mà không phải có trách nhiệm bồi thường hoặc thưởng cho người sử dụng;
 • Theo các quy định của pháp luật hiện hành nước CHXHCN Việt Nam.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ MYDATA
 
Chủ sở hữu ứng dụng là Tổng công ty viễn thông Viettel Telecom và đối tác. Ứng dụng được phát triển dựa trên giải pháp từ Syntonic Wireless, Hoa Kỳ. MyData cung cấp data theo nhu cầu của người dùng.
 
CÁC LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG KHÁC

 • MyData dẫn liên kết đến các website và ứng dụng khác trên môi trường internet. MyData chỉ cung cấp data để truy cập các nội dung này, và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website/ứng dụng nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website/ứng dụng đó.
 • MyData mang lại sự thuận tiện cho người dùng data. Sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website hay ứng dụng được liên kết với MyData.

 
LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
 
TỔNG QUAN

MyData bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào. MyData không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó. MyData bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của MyData đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền hợp pháp của MyData.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Các thông tin được cung cấp trên MyData dưới dạng tương đối mà không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù nói rõ hay ngầm định, bao gồm không giới hạn các đảm bảo về khả năng bán, sự bất khả xâm phạm, hay sự thích hợp với một mục đích riêng.
 
MyData và đối tác không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên MyData. Định kỳ, chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Dịch vụ mà không cần báo trước.

Trong bất kỳ trường hợp nào, MyData sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ MyData, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại MyData là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, MyData hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy. Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng MyData không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của Người sử dụng.

MyData có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. MyData không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại MyData hoặc thực thể khác.

Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG.

MyData hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus thiết bị, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên MyData, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu bồi thường các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ MyData của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với MyData và các đại diện của MyData.

Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên MyData hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên thì Người sử dụng có thể chấm dứt sử dụng thông tin trên Dịch vụ.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

 • Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản sử dụng này. Khi sửa đổi cập nhật, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày hiệu lực.
 • Chúng tôi khuyến khích người dùng cập nhật thường xuyên Điều khoản sử dụng.
 • Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp từ khách hàng để sản phẩm ngày một tốt hơn.