Tin tức

Gói MI20K Viettel ưu đãi 2GB data chỉ với 20K/5 ngày

Gói MI20K Viettel ưu đãi 2GB data chỉ với 20K/5 ngày

Đăng ký gói MI20K Viettel, bạn sẽ nhận ưu đãi 2GB data tốc độ cao để truy cập internet: lướt