Gói cước

MY5

Miễn phí DATA Facebook, Messenger, Instagram, Youtube, TikTok, Spotify, FPT Play, Zalo, TV360, MangaToon, Gmail, Zoom
Data ngoài 300MB/Ngày
Giá cước 5.000vnđ/Ngày
Soạn XNK gửi 5282

MY8

Miễn phí DATA Facebook, Messenger, Instagram, Youtube, TikTok, Spotify, FPT Play, Zalo, TV360, MangaToon, Gmail, Zoom
Data ngoài 1GB/Ngày
Giá cước 8.000vnđ/Ngày
Soạn XNY gửi 5282

Gói Trực tuyến tổng hợp Viettel

Miễn phí DATA Facebook, Messenger, Instagram, Youtube, TikTok, Spotify, FPT Play, Zalo, TV360, MangaToon, Gmail, Zoom
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn XN72 gửi 5282

Gói Giải Trí (TikTok, Instagram)

Miễn phí DATA Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, MangaToon, MyClip
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn XN12 gửi 5282

Video YouTube Viettel 1 Ngày

Miễn phí DATA YouTube, Instagram, TikTok, MyClip
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn XN82 gửi 5282

Gói Truyền Hình Viettel

Miễn phí DATA FPT Play, THVLi, VieON, MyTV, HTVC, TV360, VTVGo
Giá cước 3.000vnđ/Ngày
Soạn XN32 gửi 5282